Działalność

Model Pracy Socjalnej Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

 

 Koło nasze w zakresie pracy na rzecz osób bezdomnych świadczy następujące usługi:

łaźnia

ogrzewalnia

noclegownia

schronisko

schronisko z usługami opiekuńczymi

mieszkanie chronione

 

Komentowanie jest wyłączone.