Mieszkanie chronione

W 2014 roku Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach realizacji projektu pt. „Rewitalizacja Społeczna Grudziądzkiej Starówki” realizowało zadanie polegające na zasiedleniu mieszkania adaptacyjnego przy ul. Toruńskiej przez osoby bezdomne pracujące z własnym dochodem na okres 6 miesięcy tj. od 1 maja do 30 listopada. W ramach realizowanego projektu osoby te miały opłacony czynsz, natomiast pozostałe koszty wynikające z eksploatacji mieszkania były pokrywane solidarnie przez mieszkańców. Towarzystwo zapewniło opiekuna mieszkania, który pomagał w adaptacji do nowych warunków, w planowaniu budżetu domowego, innych czynności egzystencjalnych. Towarzystwo opracowało regulamin mieszkania, który został przez wszystkich mieszkańców podpisany do bezwarunkowego przestrzegania.

Głównym celem tego działania ma być przygotowanie lokatorów mieszkania do samodzielnego życia poprzez przywrócenie umiejętności, odpowiedzialności za dom i egzystencje w nim. Jak wynika  literatury i doświadczeń innych Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (Koszalin, Gdańsk oraz Caritas Diecezji Kieleckiej) proces usamodzielnienia się trwa około dwóch lat. Zadanie to jest realizowane nadal dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Komentowanie jest wyłączone.