Ogrzewalnia

Ogrzewalnia zapewnia miejsce czasowego pobytu w nocy w formie schronienia, ogrzania i zaspokojenia podstawowych potrzeb higienicznych. Czynna jest w godz. 18.00 do 8.00.

Rodzaj oferowanych usług:

 • nocleg,
 • odzież,
 • gorący posiłek,
 • kąpiel,
 • otrzymanie środków higieny osobistej i dezynfekującej.

PRACA SOCJALNA, która prowadzona jest z osobami przebywającymi w ogrzewalni:

  • nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego OPS-u,

 

  • ogólne rozeznanie przyczyny bezdomności, oczekiwań i potrzeb danej osoby,

 

  • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów,

 

  • motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji,

 

  • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach korzystania z różnych form  pomocy,

 

  • uczenie i egzekwowanie zachowania higieny osobistej,

 

 • inne formy pomocy w miarę możliwości placówki.

Invalid Displayed Gallery

Komentowanie jest wyłączone.