Stop uzależnieniom – porady i spotkania konsultacyjne

 

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 02.04.2018 – 31.10.2018 będzie realizowało projekt dotyczący „ Rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim” pt. Stop uzależnieniom- porady i spotkania konsultacyjne ”. Projekt zapewni pomoc 30 bezdomnym mężczyznom w postaci:

Porad i konsultacji specjalistycznych z terapeutą odwykowym (33 godz.):

- wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji, - propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień, - zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn i mechanizmów uzależnienia

- zrozumienia jaką rolę pełni alkohol (i inne substancje psychoaktywne) w życiu

- rozpoczęcie pracy nad budową nowego - trzeźwego życia

Zajęć reintegracji społecznej prowadzonych przez psychologa (33 godz.):

- poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości, - samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych, - zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych, - wzmocnienie wiary we własne siły, - samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie

- umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych

- nauka pełnienia ról społecznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *