Program zapewniający podstawową pomoc medyczną oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza

logo_brat_albertherb gdz

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w okresie 02.01.2012 – 31.12.2015 r. będzie realizowało w partnerstwie z Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty projekt, zapewniający podstawową pomoc medyczną oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.

Działanie w zakresie realizacji zadania publicznego:

  • zapewnienie podstawowej pomocy medycznej (przekazanie podstawowych leków, artykułów opatrunkowych, realizacje recept),
  • pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia cukru we krwi,
  • info. o usługach medycznych i rehabilitacyjnych na terenie Grudziądza.

TPBA Grudziądz:

  • prowadzenie łaźni z możliwością skorzystania z natrysku (poniedziałek, środa, piątek – godz. 10.00 – 12.00),
  • przekazanie środków higieny osobistej i dezynfekujących.

 

Projekt wspierany przez Gminę Miasto Grudziądz

Komentowanie jest wyłączone.