Projekt „Opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych”.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 01.04.2020 – 31.12.2020 będzie realizowało projekt dotyczący Działań wspierających dla osób przewlekle chorych pod nazwą „Opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych”.

Zadanie publiczne ma na celu wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi:

– pomoc w podstawowej pielęgnacji ciała

– zaspokajanie potrzeb fizjologicznych

– podawanie posiłku

– właściwe radzenie sobie z chorobą

– zapewnieniu pomocy specjalistycznej

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zapewnienie na terenie placówki opieki pielęgniarskiej oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Komentowanie jest wyłączone.