Projekt Pomocna Dłoń 5

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 01.06.2022 – 31.08.2022 realizuje projekt pod nazwą „Pomocna Dłoń 5”.

Celem realizacji zadania publicznego, jest ograniczenie zjawisk uzależnienia i patologii społecznych, poprzez wsparcie osób uzależnionych od alkoholu po przebytej terapii. Wsparcie polega na uczestniczeniu w zajęciach reintegracyjnych z pedagogiem oraz w zajęciach integracyjnych: wspólne wyjścia do kina, grill w plenerze, spotkania edukacyjne z zaproszonymi gośćmi.
Reintegracja i integracja w tym przypadku jest ważnym elementem terapii, gdyż osoby wychodzące z czynnego uzależnienia mają duże trudności z zaufaniem do innej osoby, z otworzeniem się przed grupą. Dzięki wspólnym grupowym zajęciom rośnie spójność i więź w grupie. Odbudowuje to oraz umacnia u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu życia i pobytu.
Kolejnym rodzajem wsparcia jest uczestniczenie w grupie samopomocowej. Do grup samopomocowych należą osoby, które łączy wspólny problem. Spotykają się, żeby zapewnić sobie wzajemną pomoc, poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami w zdrowieniu. Uczestnictwo w takiej grupie pomaga w osiągnięciu lub utrzymaniu czystości od alkoholu. Udział w grupach samopomocowych jest dla wielu osób uzależnionych alternatywą dla pomocy profesjonalnej.
Realizacja projektu przyczynia się do budowania więzi społecznych, komunikowania się, radzenia sobie z przykrymi emocjami, asertywnego zachowania, pełnienie poszczególnych ról społecznych.

Zadanie publiczne wpisuje się w działalność statutową wnioskodawcy jako organizacji charytatywnej, świadczącej usługi dla bezdomnych i ubogich. Zadanie komplementarne jest również z „Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok” oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Grudziądzu

https://bip.grudziadz.pl/

Komentowanie jest wyłączone.