Stop uzależnieniom – porady i spotkania konsultacyjne

 

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 02.04.2018 – 31.10.2018 będzie realizowało projekt dotyczący „ Rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim” pt. Stop uzależnieniom– porady i spotkania konsultacyjne ”. Projekt zapewni pomoc 30 bezdomnym mężczyznom w postaci:

Porad i konsultacji specjalistycznych z terapeutą odwykowym (33 godz.):

– wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
– propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień,
– zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn i mechanizmów uzależnienia

– zrozumienia jaką rolę pełni alkohol (i inne substancje psychoaktywne) w życiu

– rozpoczęcie pracy nad budową nowego – trzeźwego życia

Zajęć reintegracji społecznej prowadzonych przez psychologa (33 godz.):

– poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
– samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
– zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
– wzmocnienie wiary we własne siły,
– samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie

– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych

– nauka pełnienia ról społecznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *