Przekaż 1,5%

1,5% Twojego podatku za 2023 rok zamiast państwu możesz przekazać na pomoc bezdomnym i ubogim na TPBA Grudziądz. W zeznaniu składanym za 2023 r. podatnik ma prawo przekazać 1,5 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Nasze Towarzystwo jest od 29 września 2005 roku Organizacją Pożytku Publicznego Nr KRS 0000242424

Z 1,5 % podatku rezygnuje państwo. Twoim wkładem jest czas poświęcony na wypełnienie PIT. Nawet gdy nie jest to wielka kwota, prosimy nie rezygnować; dla nas każda wpłata jest ważna, ponieważ mówi nam ilu mamy przyjaciół.

Jak przekazać 1,5% podatku ?

————————————————————————
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT 37) za rok 2023 od kwoty należnego podatku należy wyliczyć 1,5% i wpisać uzyskaną kwotę (w zaokrągleniu do dziesiątek groszy w górę, np. 31,53 zł = 31,60 zł) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego (PIT-37 poz. 124).
O wyliczoną kwotę pomniejszamy należny podatek.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Nr KRS 0000242424

Komentowanie jest wyłączone.