Przekaż 1%

Twojego podatku za 2017 rok zamiast państwu możesz przekazać na pomoc bezdomnym i ubogim na TPBA Grudziądz. W zeznaniu składanym za 2017 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Nasze Towarzystwo jest od 29 września 2005 roku Organizacją Pożytku Publicznego Nr KRS 0000242424

Z 1 % podatku rezygnuje państwo. Twoim wkładem jest czas poświęcony na wypełnienie PIT. Nawet gdy nie jest to wielka kwota, prosimy nie rezygnować; dla nas każda wpłata jest ważna, ponieważ mówi nam ilu mamy przyjaciół.

Jak przekazać 1% podatku ?

------------------------------------------------------------------------ Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT 37) za rok 2017 od kwoty należnego podatku należy wyliczyć 1% i wpisać uzyskaną kwotę (w zaokrągleniu do dziesiątek groszy w górę, np. 31,53 zł = 31,60 zł) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego (PIT-37 poz. 124). O wyliczoną kwotę pomniejszamy należny podatek.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Nr KRS 0000242424

Komentowanie jest wyłączone