Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

W dniu 18 października  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, odbyła się uroczystość utworzenia Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. Zadaniem  Rady ma być koordynowanie i opiniowanie działań w obszarze przeciwdziałania bezdomności i niepewności mieszkaniowej. Rolę przewodniczącego powierzono ks. Grzegorzowi Bohdanowi z brodnickiego Caritas, zastępcą został Marcin Tylman z Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem, który przyjął również rolę łącznika Rady z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, sekretarzem została Hanna Szymańska z Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Powstanie Rady jest wynikiem świetnej współpracy środowiska organizacji pozarządowych oraz ROPS w Toruniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *