Schronisko w czasach pandemii

NASZE SCHRONISKO W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
MARZEC 2020 ROKU

Wprowadziliśmy następujące rozwiązania celem zapobieżenia i opóźnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
29 lutego zorganizowaliśmy punkty dezynfekcji rąk w obrębie portierni i stołówki, wprowadziliśmy dezynfekcję klamek, poręczy i podłóg oraz dokładną dezynfekcję ogrzewalni i noclegowni. Nasi podopieczni zostali poinformowani o konieczności częstego mycia rąk, osoby wchodzące do schroniska mają obowiązek dezynfekcji rąk.
12 marca Zarząd zdecydował się na wydanie całkowitego zakazu wychodzenia z Schroniska. W tym czasie zlikwidowano noclegownię na rzecz zwiększenia miejsc w ogrzewalni.
19 marca zamknęliśmy ogrzewalnię, osoby korzystające ze schronienia w ogrzewalni zostały poinformowane i musiały wyrazić zgodę na tego typu kwarantannę” , zostali również poinformowani, że opuszczenie ogrzewalni skutkuje brakiem możliwości powrotu, podpisując stosowne oświadczenie. Z tej formy skorzystało 14 osób , natomiast 18 osób opuściło ogrzewalnie podpisując stosowne oświadczenie. I tak nagle zwiększyła się liczba osób korzystająca z trzech posiłków dziennie o 14 osób. Kierownictwo i opiekunowie Schroniska oprócz codziennych spraw zostali obarczeni dodatkowymi czynnościami na rzecz podopiecznych; zakupy, wykup leków, załatwianie recept w przychodniach, a dla 140 osób jest co robić.
11 ,18 i 25 marca wydawaliśmy żywność dla 1260 osób w ramach programu FEAD wprowadziliśmy środki ostrożności polegające na tym, że na teren obiektu wpuszczaliśmy po 10 osób, które miały obowiązek dezynfekcji rąk i zachowania odległości 1,5 metra.

Komentowanie jest wyłączone.