Przegląd NGO

10 września 2022 roku odbył się Przegląd Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to miało na celu zapoznanie mieszkańców Grudziądza z działalnością stowarzyszeń, towarzystw oraz związków działających w naszym mieście. Cała imprezę urozmaiciły występy muzyczne lokalnych zespołów i chórów. Uczestnicy wydarzenia mogli także podziwiać wystawy rękodzieła, monet oraz fotografii.

Komentowanie jest wyłączone.