Projekt „Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne”

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniach 01.04.2019 – 31.10.2019 będzie realizowało projekt dotyczący „ Rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim” pt. Uzależnieniom mówimy stop – porady i spotkania konsultacyjne ”. Projekt zapewni pomoc  30 bezdomnym mężczyznom w postaci

Porad i konsultacji specjalistycznych z terapeutą odwykowym (33 godz.):

               – wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
               – propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie

                 zagrożeń

                 płynących z powrotu do uzależnień,
               – zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn i mechanizmów uzależnienia

               – zrozumienia jaką rolę pełni alkohol (i inne substancje

                 psychoaktywne) w  życiu
               – rozpoczęcie pracy nad budową nowego – trzeźwego życia

  Zajęć reintegracji społecznej prowadzonych przez psychologa (33 godz.):

               – poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
               – samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
               – zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
               – wzmocnienie wiary we własne siły,
               – samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, nabycie

                 Umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie

               – umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów

                 życiowych

               – nauka pełnienia ról społecznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *