Poświęcenie wyremontowanej ogrzewalni i noclegowni

Wyremontowano ogrzewalnię i noclegownię w schronisku Grudziądzkiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pomieszczenia będą służyć bezdomnym z terenu miasta i okolic.

W otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń uczestniczyli m.in. wiceprezydent Przemysław Ślusarski, Beata Przybylska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej, Wiesław Dziadkowiec, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Dyrektor MOPR Włodzimierz Zieliński, a także ks. Infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza. Pomieszczenia poświęcił i pobłogosławił ks. kan. Krzysztof Zalewski – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu świadczonych usług poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalno-bytowego mieszkańcom Noclegowni i Ogrzewalni w sytuacjach kryzysowych w postaci odzieży, obuwia, pościeli, ręczników, artykułów sanitarno-higienicznych, energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania itp. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało na realizację zadania dotację w wysokości 65 tys. zł.

 Remont współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *